17/08/2022 11:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp hữu nhân ký thi
答友人寄詩

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2011 21:10

 

Nguyên tác

百年宗社余懷熱,
一片孤忠賊膽寒。
寄語同人知也否,
楚王勢力拔何山。

Phiên âm

Bách niên tông xã dư hoài nhiệt,
Nhất phiến cô trung tặc đảm hàn.
Ký ngữ đồng nhân tri dã phủ,
Sở vương[1] thế lực bạt hà san.

Dịch nghĩa

Lòng ta nung nấu nghĩ đến tông xã xây đắp hàng trăm năm
Một tấm cô trung đủ làm cho giặc sợ mất vía
Gửi lời hỏi bạn đồng sự cũ có biết hay không
Thế lực vua Sở đã nhổ được quả núi nào?

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trăm năm xã tắc lòng nung nấu
Một tấm cô trung khiếp vía thù
Nhắn nhủ đồng liêu ai biết chẳng
Sở vương nhổ được núi nào đâu?
Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
[1] Tức Hạng Vũ. Lúc bị quân Hán vây ở Cai Hạ, Hạng Vũ đã hát một khúc hát biệt Ngu Cơ. Câu đầu: “Lực bạt sơn hề khí cái thế” (Khí trùm đời chừ sức nhổ núi). Ý ở đây nói dù địch có sức mạnh như vua Sở cũng chưa làm gì được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Đáp hữu nhân ký thi