Như
nỗi mơ hồ chưa định rõ
đã vội vàng tan đầu ngọn cỏ

Những lông măng lũ bồ câu vừa rỉa
tả tơi bay

Đàn thiêu thân ngạt thở
rụng dưới cột đèn đường

Một túm confetti
đứa bé tầng mười hai thả xuống

Lân tinh óng ánh
hay đám bụi thuỷ tinh?

Tôi muốn đợi đầy hai tay tuyết
mới trở về
mà đường về dài quá
mà hai bàn chân tê


26th Nov 2010

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]