Những đám mây ở Tuban
Trôi qua vòm mặt tôi
Trôi qua những kẽ tay
Như thể cát tan vào lòng biển cả
Những đám mây trôi về Kuta
Qua Denpasar
Im lìm, rệu rã
Không thể nghĩ đã từng tới đây
Không thể nghĩ đã dừng lại ở đây
Không thể nghĩ đã không thể
Từng cưỡng lại nơi này...


Monday July 2, 2007 - 12:15pm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]