Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 04:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/10/2018 12:52

催租行

輸租得鈔官更催,
踉蹌里正敲門來。
手持文書雜嗔喜:
我亦來營醉歸耳!
床頭慳囊大如拳,
撲破正有三百錢。
不堪與君成一醉,
聊復償君草鞋費。

 

Thôi tô hành

Thâu tô đắc sao quan cánh thôi,
Lương thương lý chính xao môn lai.
Thủ trì văn thư tạp sân hỉ:
“Ngã diệc lai dinh tuý quy nhĩ!”
Sàng đầu khan nang đại như quyền,
Phác phá chính hữu tam bách tiền.
Bất kham dữ quân thành nhất tuý,
Liêu phục thường quân thảo hài phí.

 

Dịch nghĩa

Đã có giấy nộp tô rồi quan vẫn thúc
Thầy lý khệnh khạng đến gõ cửa
Tay cầm giấy tờ vừa gắt vừa đùa:
“Ta chỉ đến kiếm bữa say rồi về!”
Lọ đầu giường to như nắm đấm
Đập ra đếm được ba trăm đồng tiền:
“Chỗ này không đủ cho thầy một bữa say
Tạm để đền tiền, mòn dép của thầy”

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Thuế vừa nộp xong, quan giục nữa
Khệnh khạng thầy lý đến gõ cửa
Cầm giấy vừa nạt lại hề hề
“Này kiếm cái gì chén đã chứ?”
Ống tiền đầu giường bằng cổ tay
Được ba trăm đồng bổ ra ngay
Không đủ thết ông một bữa rượu
Gọi là đền ông “mòn gót giày!”


Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Quan thu tô giấy tờ đã có
Lý nghệnh ngạng còn gõ cửa vào
Nạt cười tay nắm giấy tờ:
“Ta cần bữa rượu say no rồi về!”
Lọ đầu giường to vừa nắm đấm
Ba trăm đồng đập đếm vừa hay:
“Đủ sao thầy bữa rượu say
Gọi là tiền dép đền thầy mòn hao”

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời