22/09/2023 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôi tô hành
催租行

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2009 04:09

 

Nguyên tác

輸租得鈔官更催,
踉蹌里正敲門來。
手持文書雜嗔喜:
我亦來營醉歸耳!
床頭慳囊大如拳,
撲破正有三百錢。
不堪與君成一醉,
聊復償君草鞋費。

Phiên âm

Thâu tô đắc sao quan cánh thôi,
Lương thương lý chính xao môn lai.
Thủ trì văn thư tạp sân hỉ:
“Ngã diệc lai dinh tuý quy nhĩ!”
Sàng đầu khan nang đại như quyền,
Phác phá chính hữu tam bách tiền.
Bất kham dữ quân thành nhất tuý,
Liêu phục thường quân thảo hài phí.

Dịch nghĩa

Đã có giấy nộp tô rồi quan vẫn thúc
Thầy lý khệnh khạng đến gõ cửa
Tay cầm giấy tờ vừa gắt vừa đùa:
“Ta chỉ đến kiếm bữa say rồi về!”
Lọ đầu giường to như nắm đấm
Đập ra đếm được ba trăm đồng tiền:
“Chỗ này không đủ cho thầy một bữa say
Tạm để đền tiền, mòn dép của thầy”

Bản dịch của Hoàng Tạo

Thuế vừa nộp xong, quan giục nữa
Khệnh khạng thầy lý đến gõ cửa
Cầm giấy vừa nạt lại hề hề
“Này kiếm cái gì chén đã chứ?”
Ống tiền đầu giường bằng cổ tay
Được ba trăm đồng bổ ra ngay
Không đủ thết ông một bữa rượu
Gọi là đền ông “mòn gót giày!”
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Thôi tô hành