題峽山抱福巖

抱福洞天滄海頭,
茲因公暇得閒遊。
方壼圓嶠雲中出,
紫府清都水上浮。
宇宙奇觀暘谷日,
江山清氣白藤秋。
題詩參問葛仙伯,
分我青山一半不?

 

Đề Hiệp Sơn Bão Phúc nham

Bão Phúc động thiên thương hải đầu,
Tư nhân công hạ đắc nhàn du.
Phương Hồ, Viên Kiệu vân trung xuất,
Tử Phủ, Thanh Đô thuỷ thượng phù.
Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc nhật,
Giang sơn thanh khí Bạch Đằng thu.
Đề thi tham vấn Cát Tiên bá,
Phân ngã thanh sơn nhất bán phầu?

 

Dịch nghĩa

Động Bão Phúc ở đầu biển xanh,
Nhân rảnh việc công được đi chơi thong thả.
Núi Phương Hồ, Viên Kiệu, hiện ra trong mây,
Chốn Tử Phủ, Thanh Đô nổi trên mặt nước.
Kỳ quan của vũ trụ hiện ra lúc mặt trời mọc ở Dương Cốc,
Thanh khí của non sông thấy rõ khi mùa thu tới trên Bạch Đằng.
Đề thơ ướm hỏi bác Cát Tiên,
Chia cho ta nửa dãy núi xanh này chăng?


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Lâm

Bão Phúc động trời nơi biển xanh
Nay nhân việc rảnh được thung thăng
Phượng Hồ, Vân Kiệu trong mây hiện
Tử phủ, Thanh đô giữa biển dâng
Dương Cốc cảnh kỳ trong vũ trụ
Bạch Đằng sóng gợn chốn giang san
Thơ đề ướm hỏi ông Tiên Cát
Chia nửa non xanh có được chăng?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bão Phúc ở đầu động biển xanh,
Việc công nhân rảnh được rong chơi.
Phương Hồ Viên Kiệu non mây hiện,
Tử Phủ Thanh Đô nước nổi trời.
Dương Cốc kỳ quan trời mới mọc,
Bạch Đằng thanh khí rõ thu rơi.
Đề thơ bác Cát Tiên nên hỏi,
Chia nửa núi xanh được hởi người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu biển xanh: động trời Bảo Phúc
Buổi rảnh rang cất bước nhàn du
Mây in Viên Kiệu, Phương Hồ
Nước lồng Tử Phủ, Thanh Đô sáng loà
Nắng Dương Cốc tinh hoa vũ trụ
Thu Bạch Đằng vẻ lạ non sông
Cát Tiên, thơ ướm mấy dòng
Non xanh chia nửa được chăng hỡi người

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bão Phúc đầu động biển xanh,
Việc công nay rảnh được dành rong chơi.
Phương Hồ Viên Kiệu mây khơi,
Thanh Đô Tử Phủ nổi trời nước mây.
Kỳ quan Dương Cốc sớm mai,
Bạch Đằng thanh khí rõ bày hơi thu.
Cát Tiên thơ hỏi đôi lời,
Núi xanh chia nửa hởi người được không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời