19/01/2021 06:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hiệp Sơn Bão Phúc nham
題峽山抱福巖

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 06:10

 

Nguyên tác

抱福洞天滄海頭,
茲因公暇得閒遊。
方壼圓嶠雲中出,
紫府清都水上浮。
宇宙奇觀暘谷日,
江山清氣白藤秋。
題詩參問葛仙伯,
分我青山一半不?

Phiên âm

Bão Phúc động thiên thương hải đầu,
Tư nhân công hạ đắc nhàn du.
Phương Hồ, Viên Kiệu vân trung xuất,
Tử Phủ, Thanh Đô thuỷ thượng phù.
Vũ trụ kỳ quan Dương Cốc nhật,
Giang sơn thanh khí Bạch Đằng thu.
Đề thi tham vấn Cát Tiên bá,
Phân ngã thanh sơn nhất bán phầu?

Dịch nghĩa

Động Bão Phúc ở đầu biển xanh,
Nhân rảnh việc công được đi chơi thong thả.
Núi Phương Hồ, Viên Kiệu, hiện ra trong mây,
Chốn Tử Phủ, Thanh Đô nổi trên mặt nước.
Kỳ quan của vũ trụ hiện ra lúc mặt trời mọc ở Dương Cốc,
Thanh khí của non sông thấy rõ khi mùa thu tới trên Bạch Đằng.
Đề thơ ướm hỏi bác Cát Tiên,
Chia cho ta nửa dãy núi xanh này chăng?

Bản dịch của Nguyễn Thị Lâm

Bão Phúc động trời nơi biển xanh
Nay nhân việc rảnh được thung thăng
Phượng Hồ, Vân Kiệu trong mây hiện
Tử phủ, Thanh đô giữa biển dâng
Dương Cốc cảnh kỳ trong vũ trụ
Bạch Đằng sóng gợn chốn giang san
Thơ đề ướm hỏi ông Tiên Cát
Chia nửa non xanh có được chăng?
Nguồn:
1. Hải Dương phong vật chí, NXB Lao động, 2009
2. Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Đề Hiệp Sơn Bão Phúc nham