Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/09/2008 02:59

東山寺湖上樓

池園古寺瓊瑤沒,
松竹一山風雨來。
至今白髮村前叟,
猶道太師平賊回。

 

Đông Sơn tự hồ thượng lâu

Trì viên cổ tự quỳnh dao một,
Tùng trúc nhất sơn phong vũ lai.
Chí kim bạch phát ngôn tiền tẩu,
Do đạo Thái sư bình tặc hồi.

 

Dịch nghĩa

Vườn ao chùa cổ đã mất vẻ ngọc rồi,
Thông trúc đầy núi, gió mưa kéo đến.
Đến nay những ông già tóc bạc ở trước thôn,
Còn kể chuyện Thái sư đi dẹp giặc về qua đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Vườn ao chùa cổ đâu vẻ ngọc,
Tùng trúc một non đội gió mưa.
Đầu bạc đầu thôn nay vẫn kể,
Thái sư bình giặc ghé qua xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chùa cổ vườn ao vẻ ngọc phai
Đầy non thông trúc gió mưa bay
Trước thôn đầu bạc thường hay kể
Bình giặc thái sư ghé chốn này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chùa cổ ao vườn dáng thảm thê
Núi gió trúc thông mưa dầm dề
Đến nay trước thôn già tóc bạc
Vẫn kể Thái sư đánh giặc về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn ao chùa cổ vẻ xa mờ,
Thông trúc đầy non đội gió mưa.
Tóc bạc trong thôn già vẫn kể,
Thái sư dẹp giặc về nơi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn ao chùa cổ ngọc mờ,
Đầy non thông trúc gió mưa kéo vào.
Thái sư dẹp giặc chốn nào,
Đầu thôn già lão kể ngài qua đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời