上將祠

萬古江山一槊橫,
大王廟貌將軍名。
書生亦有吞牛志,
慷慨遺章畫不成。

 

Thượng tướng từ

Vạn cổ giang sơn nhất sáo hoành,
Đại vương miếu mạo tướng quân danh.
Thư sinh diệc hữu thôn ngưu chí,
Khảng khái di chương hoạ bất thành.

 

Dịch nghĩa

Cầm ngang ngọn giáo bảo vệ non nước ngàn năm,
Quang cảnh uy nghi nơi miếu thờ đại vương, uy danh lừng lẫy của tướng quân.
Kẻ “thư sinh” này cũng có chí nuốt trâu,
Nhưng không sao hoạ được bài thơ đầy lời lẽ khẳng khái của ông để lại.


Bài thơ viết về đền thờ thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão (1255-1320) tại quê hương ông ở làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, hay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông có công lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông thời Trần, được giữ chức Điện soái Thượng tướng quân, tước Quan nội hầu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Cầm ngang ngọn giáo mãi tung hoành,
Quang cảnh miếu thờ hiển tướng danh.
Có chí nuốt trâu dù học sĩ,
Thơ lưu khảng khái hoạ không thành.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn thuở non sông ngang ngọn giáo,
Miếu thờ đại tướng rạng uy danh.
Thư sinh không sức trùm trời đất,
Khẳng khái đề thơ hoạ chẳng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời