春意即事

三月匆匆忽破除,
韶光入眼更無餘。
幽蘭數點真知己,
時鳥一聲如起余。
淡淡池塘風過後,
溶溶院落雨晴初。
羲經讀罷逍遙樂,
勝似南華一卷書。

 

Xuân ý tức sự

Tam nguyệt thông thông hốt phá trừ,
Thiều quang nhập nhãn cánh vô dư.
U lan sổ điểm chân tri kỷ,
Thời điểm nhất thanh như khởi dư.
Đạm đạm trì đường phong quá hậu,
Dung dung viện lạc vũ tình sơ.
Hy kinh độc bãi tiêu dao lạc,
Thắng tự Nam hoa nhất quyển thư.

 

Dịch nghĩa

Thắm thoắt thánh ba vụt đã hết rồi,
Bóng thiều quang trước mắt không còn nữa.
Vài bông lan thanh u, thật là tri kỷ,
Một tiếng chim mùa như nhắc nhở ta.
Ao hồ nhàn nhạt sau luồng gió thổi qua,
Vườn nhà thênh thênh, lúc trận mưa vừa tạnh.
Đọc xong Chu dịch, vui thú tiêu dao,
Cũng hay như bộ sách Nam hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Tháng ba thấm thoắt trôi mau,
Thiều quang trước mắt còn đâu chút thừa.
Bạn lòng vài đoá lan xưa,
Tiếng chim nhắc lão ấy mùa đâu đây.
Lăn tăn ao gợi gió vầy,
Ngoài sân mưa tạnh nắng đầy lung linh.
Thảnh thơi đọc hết Hy kinh,
Sách hay một bộ ngẫm bằng Nam hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thắm thoắt tháng ba đã hết rồi,
Thiều quang trước mắt bóng không hồi.
Vài lan thanh nhã là tri kỷ,
Một tiếng chim mùa nhắc nhở tôi.
Nhàn nhạt ao hồ luồng gió thổi,
Vườn nhà thênh rộng tạnh mưa nhồi.
Đọc xong Chu dịch tiêu dao thú,
Bộ sách Nam hoa cũng hay thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng ba thắm thoắt trôi mau,
Sắc xuân đâu nữa trước sau không còn.
Lan xưa mấy đoá bạn lòng,
Chim mùa một tiếng như mong đợi mình.
Mặt hồ gió thổi rung rinh,
Sân nhà mưa tạnh lung linh nắng hồng.
Vui thay Chu Dịch đọc xong,
Sách hay ngẫm lại sánh bằng Nam Hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời