- Mẹ uống sữa lúc nào
Mà sữa đầy vú mẹ?
Còn con bú nhiều thế
Sữa lại chạy đi đâu?
Ơ kìa, mẹ không nói
Lại cứ cười là sao?


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970