Bé xoa bụng bầu của mẹ
Để nghe chân em đạp thầm
Bé nhoẽn miệng cười khoái chí:
- Mẹ ơi! mẹ có đau không?

Bé kề tai nghe em thở
Thật lâu, bé mới bảo rằng:
- Mẹ ơi! con không nghe được
Hay bụng mẹ dày lên chăng?

Bé hôn thật sâu bụng mẹ
Bảo rằng: - Con hôn em rồi
Và bé hát ru khe khẽ:
- À ơi! à ơi! à ơi!

Bé hỏi: - Ngày nào em lớn
Làm sao em bước ra nào?
Có phải bà Tiên không mẹ
Dắt em ra khỏi bụng bầu?