Chú mèo thoăn thoắt
Sắp bắt được mồi...

Ơ! Chú nhầm rồi
Chú vờn đuôi chú!

Hỏi chú xem thử
Chơi trò gì kia?

Mèo cười rung ria:
- Đuôi... thằng chuột đấy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]