15.00
14 bài thơ
Tạo ngày 21/07/2018 08:28 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/07/2018 08:39 bởi hongha83
Bài ca Trái Đất là tập thơ đã được in và tái bản nhiều lần và đã giành được Giải thưởng Nhà nước năm 2014.