Voi ơi, ta bảo voi này,
Voi đi chiến dịch cả bầy theo ta.
Đèo cao ta vác voi qua,
Sông sâu ta bắc cầu phà voi sang.
Ngày ta kết lá nguỵ trang,
Đêm ta đốt đuốc soi đàng voi đi.
Dù cho sắt nặng, vai tê,
Ta đây voi đấy chẳng hề quản công.
Dù cho ta có đói lòng,
Sọt này vãn đủ đạn đồng nuôi voi,
Voi ra giữa trận hếch vòi,
Đồn Tây sụp đổ, voi cười, ta reo.
Bõ khi lên dốc xuống đèo,
Bõ công tập luyện bấy nhiêu tháng ngày.
Voi ơi ta bảo voi này,
Voi đi chiến dịch cả bầy theo ta!...


1952

Voi là tiếng bộ đội gọi súng đại bác.

Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 (tập 2) giai đoạn 1976-1979 với tên tác tác giả Lê Kim, chưa rõ là ai.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3, tập 2, NXB Giáo dục, 1978