海陽道中其一

野館榕陰飄瓦盡,
入村竹簡楬竿與。
別相景色山河看,
人物風流不改初。

 

Hải Dương đạo trung kỳ 1

Dã quán dung âm phiêu ngoã tận,
Nhập thôn trúc giản yết can dư.
Biệt tương cảnh sắc sơn hà khán,
Nhân vật phong lưu bất cải sơ.


Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Quán cũ gốc đa ngói tốc sạch
Khóm tre trong xóm cụt lơ thơ
Non sông cảnh sắc đà riêng ngắm
Nhân vật phong lưu chẳng khác xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán cũ gốc đa ngói tốc bay,
Khóm tre trong xóm xác xơ bày.
Non sông cảnh sắc riêng mình ngắm,
Nhân vật phong lưu khác hẳn nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời