13/04/2024 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải Dương đạo trung kỳ 1
海陽道中其一

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 07:39

 

Nguyên tác

野館榕陰飄瓦盡,
入村竹簡楬竿與。
別相景色山河看,
人物風流不改初。

Phiên âm

Dã quán dung âm phiêu ngoã tận,
Nhập thôn trúc giản yết can dư.
Biệt tương cảnh sắc sơn hà khán,
Nhân vật phong lưu bất cải sơ.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Quán cũ gốc đa ngói tốc sạch
Khóm tre trong xóm cụt lơ thơ
Non sông cảnh sắc đà riêng ngắm
Nhân vật phong lưu chẳng khác xưa
Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Hải Dương đạo trung kỳ 1