Mặt trăng trắng
Chiếu trong rừng
Từ mỗi cành
Âm thanh vẳng
Dưới lá xanh...

Em yêu dấu

Ao phản chiếu,
Tấm gương sâu,
Bóng liễu sầu
Đen trong tối
Gió rên đau...

Hãy mộng mơ,
Đây là giờ.

Sự tĩnh lặng
Nhẹ mênh mang,
Dường đang lắng
Từ trời cao
Sao lấp lánh...

Giờ diễm lệ.

tửu tận tình do tại