Bình minh anh yêu em anh có cả ban đêm trong mạch máu
Cả đêm anh đã nhìn em
Anh ước đoán được cho mọi điều anh nắm chắc được mọi bóng tối
Chúng cho anh quyền
Bao vây em
Lay động trong em lòng ham muốn sống
Giữa sự bất động của anh
Chúng cho anh quyền phát hiện em
Giải phóng em mất hút em
Ánh lửa không thấy được ban ngày

Nếu em ra đi cánh cửa sẽ mở vào ngày
Nếu em ra đi cánh cửa sẽ mở chính vào anh


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)