Tự do ôi ngất ngây và đôi chân trần thanh thản
Tự do nhẹ tênh và giản dị còn hơn
Cả mùa xuân vời vợi e ấp sáng trong


Nguồn: Tự do, tự do yêu dấu, NXB Ngoại Văn, 1989
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)