21/05/2022 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự do (I)
La liberté

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2008 00:52

 

Nguyên tác

Liberté ô vertige et tranquils pieds nus
Liberté plus légère plus simple
Que le printemps sublime aux limpides pudeurs.

Bản dịch của Đặng Anh Đào

Tự do ôi ngất ngây và đôi chân trần thanh thản
Tự do nhẹ tênh và giản dị còn hơn
Cả mùa xuân vời vợi e ấp sáng trong
1937
Nguồn: Tự do, tự do yêu dấu, NXB Ngoại Văn, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Tự do (I)