27/07/2021 21:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình minh anh yêu em
L’aube je t’aime

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2018 18:37

 

Nguyên tác

L’aube je t’aime j’ai toute la nuit dans les veines
Toute la nuit je t’ai regardée
J’ai tout à deviner je suis sûr des ténèbres
Elles me donnent le pouvoir
De t’envelopper
De t’agiter désir de vivre
Au sein de mon immobilité
Le pouvoir de te révéler
De te libérer de te perdre
Flamme invisible dans le jour.

Si tu t’en vas la porte s’ouvre sur le jour
Si tu t’en vas la porte s’ouvre sur moi-même.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Bình minh anh yêu em anh có cả ban đêm trong mạch máu
Cả đêm anh đã nhìn em
Anh ước đoán được cho mọi điều anh nắm chắc được mọi bóng tối
Chúng cho anh quyền
Bao vây em
Lay động trong em lòng ham muốn sống
Giữa sự bất động của anh
Chúng cho anh quyền phát hiện em
Giải phóng em mất hút em
Ánh lửa không thấy được ban ngày

Nếu em ra đi cánh cửa sẽ mở vào ngày
Nếu em ra đi cánh cửa sẽ mở chính vào anh
Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Bình minh anh yêu em