Nguyễn Thanh Hà (1975-) là một trong những thành viên đầu tiên của hội bút Hương đầu mùa của báo Hoa học trò, là hội phó của nhóm phía Nam. Tốt nghiệp Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, ra trường làm báo vài năm rồi chuyển về làm luật sư.

 

Tuyển tập chung