Anh cứ yêu người nào Anh yêu nhất
Cứ mặc Em yêu thầm bóng Anh thôi
Chỉ tình Em mồ côi là đủ
Chỉ mong Anh trọn vẹn với người.

Em cũng hờn giận cũng cô đơn,
Cũng căm ghét người Anh yêu lắm chứ
Em chẳng cần một trái tim chia nữa
Thà một mình Anh trọn vẹn trong Em.

Có thể rồi Em cũng có tình yêu
Hình bóng Anh không còn trong Em nữa
Khi cuộc tình trong Anh không đỏ lửa
Em chẳng thể nào nhận một trái tim câm.