(Tặng anh)

Đừng bắt em phải nói là em yêu anh
Cái câu hàng triệu người xưa nay vẫn nói
Lời chưa thốt ra vẫn còn là dấu hỏi
Trên đời này dấu hỏi có bao nhiêu?

Sẽ chẳng có gì đo được tình yêu
Trái tim nói những gì phải nói
Nỗi đợi chờ sẽ là cơn khát đói
Đừng để tan khi hạnh phúc vẹn toàn

Đừng bắt em là phiên bản của mọi người
Mọi ngày nói lại những điều cũ rích
Không phải sự im lặng nào cũng đều vô ích
Tự tình yêu sẽ nói rất nhiều

Nếu một ngày khi em nói rằng yêu
Thì lúc đó sẽ không là em nữa.