Cho nhỏ đấy những ngày nắng hạ
Nắng sân trường nhún nhẩy gót chân
Gió lên cao cho mây xuống thật gần
Chở mơ ước bay lên trời tít tắp.

Cho nhỏ đấy cánh phượng hồng e ấp
Nở môi cười hồi hộp đợi tiếng ve
Chân níu bàn chân, mắt ngóng, tai nghe
Cơn mưa xuống mọc nghìn bong bóng nước.

Cho nhỏ đấy một đời dài phía trước
Tuổi tròn trăng mà cứ ngỡ lên mười
Cổng trường đóng. Ngả đời năm bảy lối
Để một người định nói... rồi thôi.


Nguồn: Mùa hạ trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007