Tết trong tuyết
thấm tình quê
tổ tiên về
trên bàn thờ là những con người khai tên cho đất
khai tên cho những người khai tên cho tôi

tết trong tuyết
câu đối đỏ
bánh chưng xanh
và cái gì bàng bạc

tết trong tuyết
tìm lộc xuân
gặp tấm lòng
biêng biếc

tết trong tuyết
tay tìm tay
dấu chân tình yêu
chiều đi mơ trên tuyết
như mây

tết trong tuyết
rơi
rơi
lạnh!

tôi vẫn trên mây
gặp nhau
hai bàn tay tuyết
của mình

tết trong tuyết
trí ngang trời
gia đình ơi
con nhớ!


(Greifswald, mồng một Tết Bính Tuất)