Bông tuyết nhẹ nhõm xoay tròn
Phố phường bốn bề trắng xoá.
Những vũng nước nhỏ đóng băng
Trông như thuỷ tinh lấp loá.

Nơi mùa hè chim gáy hót
Hôm nay – ra mà xem kìa!
Cả một đàn chim hồng tước
Như chùm táo chín trên kia.

Tuyết như phấn khô cót két
Khi bàn trượt chạy lướt qua.
Và mèo hung mải miết đuổi
Lũ ruồi trắng bay loạn nhà.