Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2011 19:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/08/2011 19:39

縷泉

山長江嬈一征鞍,
著脚瞿塘灩澦間。
顧影悵然還自怕,
兩囘生入鬼門關。

 

Lũ tuyền

Sơn trường giang nhiễu nhất chinh an,
Trước cước Cù Đường, Diễm Dự gian.
Cố ảnh trướng nhiên hoàn tự phạ,
Lưỡng hồi sinh nhập Quỷ Môn Quan.

 

Dịch nghĩa

Núi kéo dài, sông quanh co, trên một chiếc yên ngựa đi xa
Đặt chân vào địa thế hiểm trở như ở vùng Cù Đường, Diệm Dự
Nhìn xuống các bóng của mình mà nản lòng, lại tự lo
Hai lần sao cho được an toàn tính mệnh khi vào cửa ải Quỷ Môn[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Cheo leo bờ hiểm ngựa đi
Non thì dằng dặc nước thì quanh co
Nản lòng ngắm bóng thêm lo
Hai phen Cửa Quỷ sao cho vẹn toàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Núi dài sông lượn ngựa chinh an
Diễm Dự Cù Đường như vượt ngang
Trông bóng lòng buồn thêm sợ hãi
Hai lần mạng gửi Quỷ Môn Quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của P.C

Núi dài sông cuộn ngựa đi xa
Diễm Dự Cù Đường thể vượt qua
Trông bóng muôn sầu càng hãi sợ
Hai lần Cửa Quỷ gửi thân ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi dài sông uốn ngựa đi xa,
Diệm Dự Cù Đường vẫn vượt qua.
Nhìn bóng nản lòng lo tự nghĩ,
Hai lần toàn mệnh Quỷ Môn Quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi dài. sông cuộn đường xa
Cù Đường. Diễm Dự vào ra khó lường
Bâng khuâng ngắm bóng nản lòng
Qủi Môn qua đó hai lần sao đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi dài sông quanh ngựa xa,
Cù Đường, Diệm Dự vượt qua dặm ngàn.
Nản lòng nhìn bóng tự than!
Hai lần vượt Quỷ Môn Quan an bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời