Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 03/10/2011 19:44

述懷其三

國讎不可復,
天道良悠悠。
徒將七尺身,
載此百年憂。
蒼赤困虐焰,
山川亦含羞。
寒燈撫劍坐,
風雨鳴高秋。

 

Thuật hoài kỳ 3

Quốc thù bất khả phục,
Thiên đạo lương du du.
Đồ tương thất xích thân,
Tải thử bách niên ưu.
Thương xích khốn ngược diễm,
Sơn xuyên diệc hàm tu.
Hàn đăng phủ kiếm toạ,
Phong vũ minh cao thu.

 

Dịch nghĩa

Thù nước chưa thể trả
Đạo trời lồng lộng khôn lường
Luống đem cái thân bảy thước
Chuốc lấy mối lo trăm năm
Nhân dân đều khốn cực
Núi sông cũng ngậm sầu
Dưới ngọn đèn mờ ngồi chống gươm
Buổi trời thu gió mưa ào ạt


Nguồn: Chương Thâu (sưu tầm và biên soạn), Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ văn, NXB Lao Động, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Thù nước chưa thể trả
Đạo trời lồng lộng cao
Luống đem thân bảy thước
Mang mối lo ngàn thu
Nhân dân đều khốn cực
Sông núi cũng âu sầu
Dưới đèn ngồi vỗ kiếm
Trời thu gió mưa gào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Quốc thù chưa báo đáp
Đạo trời thật vô cùng
Uổng công thân bảy thước
Chở sầu này trăm năm
Muôn dân khổ lửa táp
Sông núi ngậm nhục buồn
Đèn lạnh ngồi chống kiếm
Trời thu gió mưa tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thù nước chưa thể trả xong,
Đạo trời lồng lộng khôn mong đổi dời.
Luống đem bảy thước thân đời,
Chuốc lấy lo nghĩ đất trời trăm năm.
Nhân dân khổ cực cát lầm,
Núi sông cũng đã ngậm cầm sầu thương.
Dưới đèn mờ ngồi chống gươm,
Buổi trời thu gió mưa tuôn rạt rào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Quốc thù chưa thể trả cho xong,
Lồng lộng đạo trời đổi khó mong.
Bảy thước thân đời đem giúp nước,
Trăm năm lo nghĩ việc dân mong.
Nhân dân khổ cực trong tàn lửa,
Sông núi thảm sầu ngậm chất chồng.
Đèn lạnh chống gươm ngồi uất hận,
Trời thu mưa gió rạt rào tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quốc thù còn chửa trả xong,
Đạo trời lồng lộng mênh mông khôn lường.
Tấm thân bảy thước cưu mang,
Đem ra hứng lấy trăm ngàn mối lo.
Dân đen khốn khổ vô bờ,
Núi sông giờ cũng xác xơ điêu tàn.
Đèn mờ chống kiếm thở than,
Ầm ầm mưa gió mênh mang một trời.

14.00
Trả lời