Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 16:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/04/2020 16:11

感懷(野草東風戰血多)

野草東風戰血多,
六龍宮闕泣銅駝。
鈞天夣罷成烏有,
易水歌終喚奈何。
去國煙光空爛縵,
題橋名姓欲消磨。
關山躍馬心猶壯,
醉握燈前越石戈。

 

Cảm hoài (Dã thảo đông phong chiến huyết đa)

Dã thảo đông phong chiến huyết đa,
Lục long cung khuyết khấp đồng đà.
Quân thiên mộng bãi thành ô hữu,
Dịch thuỷ ca chung hoán nại hà.
Khứ quốc yên quang không lạn mạn,
Đề kiều danh tính dục tiêu ma.
Quan sơn dược mã tâm do tráng,
Tuý ác đăng tiền Việt Thạch qua.

 

Dịch nghĩa

Cỏ nội trong gió đông vấy máu nhiều người chết trận
Nhìn đến cung khuyết nhà vua khóc con lạc đà bằng đồng
Giấc mộng trời cao tỉnh rồi thành ra chẳng có gì hết
Bài ca sông Dịch hát xong biết tính làm sao
Xa nước quang cảnh dù sáng sủa
Đề cầu tên họ đã muốn mờ hết
Cưỡi ngựa bon nơi xa xôi lòng còn hăng hái
Trước đèn say múa ngọn đòng Việt Thạch



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Cỏ nội đầm đìa giọt máu sa
Đau thương cung khuyết khóc đồng đà
Quân thiên giấc tỉnh đâu tìm thấy
Dịch thuỷ ca xong gọi khó mà
Xa nước phong quang dầu sáng láng
Đề cầu tên họ muốn tiêu ma
Quan sơn ruổi ngựa lòng còn mạnh
Say dựa bên đèn vẫn nắm qua (đòng)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Cỏ nội máu người vấy gió đông,
Vua nhìn cung khuyết khóc đà đồng.
Mộng trời tỉnh giấc đâu tìm thấy,
Sông Dịch bài ca đã hát xong.
Xa nước cảnh quang dù sáng sủa,
Đề cầu tên họ đã mờ dòng.
Ngựa bon xa thẳm lòng hăng hái,
Say múa trước đèn Việt Thạch đòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Máu tuôn cỏ nội gió đông
Lao đao cung khuyết xót thân đồng đà
Bồi hồi sông Dịch khúc ca
Trời cao mộng tỉnh biết là sao đây
Đề cầu danh tính còn đâu
Phong quang xa nước cho dầu đẹp tươi
Non sông chí cả chưa vơi
Trước đèn say khước chưa thôi múa đòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời