Đồng rộng, trời đông, cây cỏ khô.
Sông đưa, núi đón, hết năm ư?
Ngựa rong đường sớm tuyết tan hết,
Quạ lắng đèn khuya gió thôi mờ.
Hỏi tục, dân quê nhiều lỗ mãng,
Tìm bia, chữ cổ nửa mơ hồ,
Tóc hồng, sen trắng nay đâu cả?
Hành lý theo xuân vào đế đô...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)