21/05/2024 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toại Bình đạo trung
遂平道中

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 17:14

 

Nguyên tác

野闊天寒萬木枯,
山迎水送歲華徂。
雪消車路晨驅馬,
風撼燈屏夜聽烏。
問俗村人多鹵莽,
尋碑古字半模糊。
白蓮紅髮如今盡,
行李隨春早入都。

Phiên âm

Dã khoát thiên hàn vạn mộc khô,
Sơn nghinh thuỷ tống tuế hoa tồ.
Tuyết tiêu xa lộ thần khu mã,
Phong hám đăng bình dạ thính ô.
Vấn tục thôn nhân đa lỗ mãng,
Tầm bi cổ tự bán mô hồ.
Bạch liên hồng phát như kim tận,
Hành lý tuỳ xuân tảo nhập đô.

Bản dịch của Đông Xuyên

Đồng rộng, trời đông, cây cỏ khô.
Sông đưa, núi đón, hết năm ư?
Ngựa rong đường sớm tuyết tan hết,
Quạ lắng đèn khuya gió thôi mờ.
Hỏi tục, dân quê nhiều lỗ mãng,
Tìm bia, chữ cổ nửa mơ hồ,
Tóc hồng, sen trắng nay đâu cả?
Hành lý theo xuân vào đế đô...
Toại Bình là huyện thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Toại Bình đạo trung