25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 06:51

村居(數椽書室掩蓬筸)

數椽書室掩蓬筸,
池草園林夢入騷。
覆屋霜勻千瓦重,
侵門日上半籬高。
病中活計存靈藥,
身外浮名付濁醪。
萬事無營心自可,
春風滿砌太陶陶。

 

Thôn cư (Sổ duyên thư thất yểm bồng cao)

Sổ duyên thư thất yểm bồng cao,
Trì thảo viên lâm mộng nhật tao.
Phú ốc sương quân thiên ngoã trọng,
Xâm môn nhật thượng bán ly cao.
Bệnh trung hoạt kế tồn linh dược,
Thân ngoại phù danh phó trọc giao.
Vạn sự vô doanh tâm tự khả,
Xuân phong mãn xế thái giao giao!

 

Dịch nghĩa

Vài gian nhà học khuất trong lau lách,
Cỏ cây bên ao vườn đưa vào hồn thơ.
Sương phủ trên mái nhà, trĩu nặng ngàn viên ngói,
Mặt trời lẩn vào cửa, lên cao tới lưng giậu.
Khi ốm đã có vị thuốc tiên cứu chữa,
Cái danh hão ở ngoài thân đã có chén rượu đục xoá bỏ.
Muôn việc chẳng màng, lòng tự thoải mái,
Gió xuân đầy thềm, thú biết bao nhiêu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Vài gian nhà sách khuất chòm lau,
Hồn thả miền thơ, trước cỏ ao.
Phủ mái, sương gieo nghìn ngói nặng,
Lấn hiên, hồng dọi nửa phên cao.
Ốm đau kế sống dành tiên dược,
Danh hão ngoài thân phó rượu đào.
Vạn sự mưu chi, lòng tự nhủ,
Thêm xuân lộng gió, thú bao nhiêu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vài gian nhà sách khuất bờ lau
Lãng đãng hồn thơ cảnh cỏ ao
Sương phủ mái hiên ngàn ngói nặng
Nắng soi khung cửa nửa phên cao
Thuốc tiên sẵn có ngừa thân bệnh
Rượu trọc còn đây dẹp chí hào
Muôn việc cần chi lòng tự thoả
Thềm xuân lộng gió thú nhường bao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mấy gian nhà sách khuất lau cao
Thơ hứng cỏ cây vườn cạnh ao
Phủ mái sương đều ngàn ngói nặng
Mặt trời soi cửa nửa lưng rào
Ốm đau sẵn có miền thần dược
Danh hão ngoài thân rượu đục giao
Vạn sự vô lo lòng tự tại
Đầy hiên lồng lộng gió xuân chào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vài gian nhà học khuất chòm lau,
Hồn thả vườn thơ trước cỏ ao.
Sương phủ mái nhà, ngàn ngói trĩu,
Mặt trời vào cửa, lưng rào cao.
Thuốc tiên đã có ngừa khi ốm,
Danh hão ngoài thân rượu xoá mờ.
Muôn việc chẳng màng, lòng thoải mái,
Thềm xuân đầy gió, thú nhường bao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vài gian nhà khuất chòm lau,
Vườn thơ hồn thả trước ao cỏ bồng.
Mái hiên sương khói phủ xông,
Mặt trời vào cửa xuyên lồng rào cao.
Thuốc tiên ngừa bệnh dồi dào,
Ngoài thân danh hão rượu vào xoá thôi.
Chẳng màng muôn việc thảnh thơi,
Thềm xuân đầy gió ngồi ngơi hứng tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời