04/08/2021 16:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn cư (Sổ duyên thư thất yểm bồng cao)
村居(數椽書室掩蓬筸)

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 06:51

 

Nguyên tác

數椽書室掩蓬筸,
池草園林夢入騷。
覆屋霜勻千瓦重,
侵門日上半籬高。
病中活計存靈藥,
身外浮名付濁醪。
萬事無營心自可,
春風滿砌太陶陶。

Phiên âm

Sổ duyên thư thất yểm bồng cao,
Trì thảo viên lâm mộng nhật tao.
Phú ốc sương quân thiên ngoã trọng,
Xâm môn nhật thượng bán ly cao.
Bệnh trung hoạt kế tồn linh dược,
Thân ngoại phù danh phó trọc giao.
Vạn sự vô doanh tâm tự khả,
Xuân phong mãn xế thái giao giao!

Dịch nghĩa

Vài gian nhà học khuất trong lau lách,
Cỏ cây bên ao vườn đưa vào hồn thơ.
Sương phủ trên mái nhà, trĩu nặng ngàn viên ngói,
Mặt trời lẩn vào cửa, lên cao tới lưng giậu.
Khi ốm đã có vị thuốc tiên cứu chữa,
Cái danh hão ở ngoài thân đã có chén rượu đục xoá bỏ.
Muôn việc chẳng màng, lòng tự thoải mái,
Gió xuân đầy thềm, thú biết bao nhiêu!

Bản dịch của Đào Phương Bình

Vài gian nhà sách khuất chòm lau,
Hồn thả miền thơ, trước cỏ ao.
Phủ mái, sương gieo nghìn ngói nặng,
Lấn hiên, hồng dọi nửa phên cao.
Ốm đau kế sống dành tiên dược,
Danh hão ngoài thân phó rượu đào.
Vạn sự mưu chi, lòng tự nhủ,
Thêm xuân lộng gió, thú bao nhiêu!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Thôn cư (Sổ duyên thư thất yểm bồng cao)