Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 08:36

送行人杜從周

芹水春風桂殿秋,
科場歷歷憶同遊。
君今又作行人去,
我獨胡為省屬留。
嶺驛雲開豪跨馬,
湖潮雪淨穩登舟。
丈夫送別何須淚,
一笑相看撫蒯緱。

 

Tống hành nhân Đỗ Tòng Chu

Cần thuỷ xuân phong quế điện thu,
Khoa trường lịch lịch ức đồng du.
Quân kim hựu tác hành nhân khứ,
Ngã độc hồ vi Sảnh thuộc lưu.
Lĩnh dịch vân khai hào khoá mã,
Hồ triều tuyết tịnh ổn đăng châu.
Trượng phu tống biệt hà tu lệ,
Nhất tiếu tương khan phủ khoái câu.

 

Dịch nghĩa

Gió xuân bến cần, mùa thu cung quế,
Còn nhớ như in bạn cùng đi thi nơi khoa trường.
Nay ông lại ra đi làm chức hành nhân,
Riêng tôi ở lại làm thuộc viên của Sảnh.
Trạm Ngũ Lĩnh mây quang, hào hứng lên ngựa,
Mặt Ngũ Hồ tuyết ráo, êm ái xuống thuyền.
Lúc tiễn biệt, bậc trượng phu cần chi rơi lệ,
Chỉ cười nhìn nhau, vỗ vào bao gươm cỏ khoái là đủ.


Hành nhân chỉ nhân viên tòng sự trong phái bộ có chánh, phó sứ hoặc đứng đầu phái bộ không quan trọng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Cần thuỷ xuân, quế Quảng Hàn,
Khoa trường nhớ lại nghĩa kim lan.
Hành nhân mừng bác đang đi tới,
Sảnh thuộc, sao mình vẫn ở yên?
Lên ngựa khi mây Mai Lĩnh mở,
Xuống thuyền lúc tuyết Động Đình tan.
Trượng phu khí khái nhờn ly biệt,
Vỗ vỏ gươm cười cởi tấm gan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Xuân gió sông cần, điện quế thu
Bảng khoa cùng trải nhớ trường xưa
Ông nay lại nhận hành nhân sứ
Tôi tạm thuộc viên ở Sảnh thư
Ngũ Lĩnh mây tan lên tuấn mã
Ngũ Hồ tuyết hết xuống thuyền đưa
Trượng phu tiễn biệt sao rơi lệ
Vỗ kiếm nhìn nhau cười đọc thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cần bến gió xuân cung quế thu,
Như in còn nhớ bạn cùng thi.
Ông nay lại nhận hành nhân chức,
Tôi đảm thuộc viên của Sảnh thư.
Ngũ Lĩnh mây quang lên ngựa hí,
Ngũ Hồ tuyết ráo xuống thuyền đi.
Trượng phu tiễn biệt sao rơi lệ,
Vỗ kiếm nhìn nhau cười mỉm chi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bến cần, cung quế trải xuân thu
Nhớ lại đôi mình thuở dự thi
Mừng bác hành nhân đang bước tới
Cười tôi sảnh thuộc cứ ngồi y
Động Đình tuyết ráo dương buồm chạy
Ngũ Lĩnh mây quang thúc ngựa đi
Vỗ kiếm nhìn nhau cười khoái trá
Trượng phu nào khóc lúc chia ly

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Bến Cần cung quế gió thu,
Như in còn nhớ thi thư bạn cùng.
Hành nhân ông chức chúc mừng,
Thuộc viên tôi đảm ở từng Sảnh thi.
Ngũ Hồ tuyết ráo thuyền đi,
Mây quang Ngũ Lĩnh ngựa phi đường dài.
Nhìn nhau vỗ kiếm cười hoài,
Trượng phu tiễn biệt chẳng nài lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời