28/10/2021 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hành nhân Đỗ Tòng Chu
送行人杜從周

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 08:36

 

Nguyên tác

芹水春風桂殿秋,
科場歷歷憶同遊。
君今又作行人去,
我獨胡為省屬留。
嶺驛雲開豪跨馬,
湖潮雪淨穩登舟。
丈夫送別何須淚,
一笑相看撫蒯緱。

Phiên âm

Cần thuỷ[1] xuân phong quế điện[2] thu,
Khoa trường lịch lịch ức đồng du.
Quân kim hựu tác hành nhân khứ,
Ngã độc hồ vi Sảnh thuộc lưu.
Lĩnh[3] dịch vân khai hào khoá mã,
Hồ[4] triều tuyết tịnh ổn đăng châu.
Trượng phu tống biệt hà tu lệ,
Nhất tiếu tương khan phủ khoái câu.

Dịch nghĩa

Gió xuân bến cần, mùa thu cung quế,
Còn nhớ như in bạn cùng đi thi nơi khoa trường.
Nay ông lại ra đi làm chức hành nhân,
Riêng tôi ở lại làm thuộc viên của Sảnh.
Trạm Ngũ Lĩnh mây quang, hào hứng lên ngựa,
Mặt Ngũ Hồ tuyết ráo, êm ái xuống thuyền.
Lúc tiễn biệt, bậc trượng phu cần chi rơi lệ,
Chỉ cười nhìn nhau, vỗ vào bao gươm cỏ khoái là đủ.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Cần thuỷ xuân, quế Quảng Hàn,
Khoa trường nhớ lại nghĩa kim lan.
Hành nhân mừng bác đang đi tới,
Sảnh thuộc, sao mình vẫn ở yên?
Lên ngựa khi mây Mai Lĩnh mở,
Xuống thuyền lúc tuyết Động Đình tan.
Trượng phu khí khái nhờn ly biệt,
Vỗ vỏ gươm cười cởi tấm gan.
Hành nhân chỉ nhân viên tòng sự trong phái bộ có chánh, phó sứ hoặc đứng đầu phái bộ không quan trọng.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Chỉ Quốc Tử Giám.
[2] Chỉ kỳ thi, khoa thi.
[3] Chỉ Ngũ Lĩnh, dãy núi phân cách đất Giang Nam ở phía bắc, đất Lĩnh Nam ở phía nam, Ở đây có ải (trạm dịch) Mai Lĩnh nổi tiếng lắm hoa mai.
[4] Chỉ Ngũ Hồ, là năm hồ nổi tiếng quanh khu vực hồ Động Đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Tống hành nhân Đỗ Tòng Chu