Thừa Lưu mười dặm một trường đình
Đường tới Trung Kiền lạ với mình
Dưới núi Thạch Dương trời rất lạnh
Hỏi thăm đâu chốn đất Sơ Bình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)