招弟姪輩讌集小翠雲山之巢其一

臘尾烟花敞草堂,
道南道北赴諸郎。
談源傾倒誰稱最,
筆陣縱橫各擅長。
僧社重尋惟白傅,
吟床差慰是黃香。
田荊老悟情尤切,
衡宇相望日頡頏。

 

Chiêu đệ điệt bối yến tập Tiểu Thuý Vân Sơn chi sào kỳ 1

Lạp vĩ yên hoa xưởng thảo đường,
Đạo nam đạo bắc phó chư lang.
Đàm nguyên khuynh đảo thuỳ xưng tối,
Bút trận tung hoành các thiện trường.
Tăng xã trùng tầm duy Bạch Phó,
Ngâm sàng sai uý thị Hoàng Hương.
Điền Kinh lão ngộ tình vưu thiết,
Hành Vũ tương vong (vọng) nhật hiệt hàng.

 

Dịch nghĩa

Cuối tháng Chạp, hoa tươi, ngôi nhà cỏ cao ráo
Từ đường phía nam, phía bắc, các chàng trai kéo đến
Chuyện trò nghiêng ngả ai cho mình là nhất
Múa bút dọc ngang, mỗi người đều cậy mình giỏi
Hội các nhà sư thì chỉ tìm lại Bạch Cư Dị
Giường thơ thì tạm an ủi ông Hoàng Hương
Ông Điền Kinh già mới giác ngộ, tính càng tha thiết
Ở Hành Vũ trông nhau ngày cứ trôi qua


Tiểu tự: “Thất ngôn luật, đắc hương tự” 七言律得香字 (Thơ luật thất ngôn, lấy vần “hương”).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cuối Chạp hoa tươi nhà cỏ thoáng
Đường nam lối bắc rủ nhau về
Chuyện trò nghiêng ngả ai hay nhất
Viết lách tung hoành thảy khéo ghê
Bạch Phó tìm cùng làng sãi tới
Hoàng Hương vui với chiếu thơ đề
Điền Kinh già ngộ tình càng thiết
Hành Vũ ngày ngày trông ngóng quê

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuối Chạp, hoa tươi, nhà cỏ cao,
Từ đường nam lối bắc rủ nhau vào.
Chuyện trò nghiêng ngả ai là nhất,
Múa bút dọc ngang, mình giỏi nào?
Bạch Cự Dị sư tìm lại hội,
Hoàng Hương an ủi tạm thơ trào.
Điền Kinh giác ngộ già tha thiết,
Hành Vũ trông nhau ngày rượt ào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời