Cuối Chạp hoa tươi nhà cỏ thoáng
Đường nam lối bắc rủ nhau về
Chuyện trò nghiêng ngả ai hay nhất
Viết lách tung hoành thảy khéo ghê
Bạch Phó tìm cùng làng sãi tới
Hoàng Hương vui với chiếu thơ đề
Điền Kinh già ngộ tình càng thiết
Hành Vũ ngày ngày trông ngóng quê

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)