Một sư đầu trọc tuổi năm mươi,
Tầng nhỏ lầu cao ngất ngưỡng ngồi.
Tựa báo non Nam thân sạch sẽ,
Như bằng biển Bắc ý khơi vơi.
Chén trà soi bóng lan tươi thắm,
Chồng sách in hình liễu rạng ngời.
Một lão thanh nhàn ai sánh kịp,
Thượng thừa tu học suốt ngày trời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)