旅中對月

長夜無花客思孤,
月光如水夢糢糊。
閉城却似村居僻,
唯有舂歌聽稍殊。

 

Lữ trung đối nguyệt

Trường dạ vô hoa khách tứ cô,
Nguyệt quang như thuỷ mộng mô hồ.
Bế thành khước tự thôn cư tịch,
Duy hữu thung ca thính sảo thù.

 

Dịch nghĩa

Đêm dài, không có tiếng ồn ào, ý khách cô đơn
Ánh sáng trăng như nước, mơ màng đâu đâu
Thành đóng cửa giống như ở làng xóm hẻo lánh
Chỉ hơi khác ở chỗ không nghe tiếng hò giã gạo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vắng lặng đêm khuya, tứ khách cô
Trăng trong như nước, mộng mơ hồ
Trong thành cửa đóng dường thôn tịch
Chỉ khác không nghe giã gạo hò

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yên tĩnh đêm dài, ý khách mờ,
Vầng trăng như nước, mộng hồn mơ.
Trong thành đóng cửa làng thôn vắng.
Hơi khác không vang giã gạo hò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời