Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2021 09:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/02/2021 09:23

招弟姪輩讌集小翠雲山之巢其二

半空晴翠落寒塘,
十笏茅樓島樹涼。
蒼石欹墻名字古,
梅花遶榻笑談香。
諸郎才調追江左,
九老風懷繼洛陽。
清宦歸來惟數卷,
燕山遺嶪望聯芳。

 

Chiêu đệ điệt bối yến tập Tiểu Thuý Vân Sơn chi sào kỳ 2

Bán không tình thuý lạc hàn đường,
Thập hốt mao lâu đảo thụ lương.
Thương thạch y tường danh tự cổ,
Mai hoa nhiễu tháp tiếu đàm hương.
Chư lang tài điệu truy Giang Tả,
Cửu lão phong hoài kế Lạc Dương.
Thanh hoạn quy lai duy sổ quyển,
Yên Sơn di nghiệp vọng Liên Phương.

 

Dịch nghĩa

Ánh xanh biếc trên lưng trời rơi xuống làn ao lạnh
Lầu tranh mười hốt (?), cây trên đảo mát mẻ
Đá xanh dựa vách, chữ tên xưa cũ
Hoa mai quanh giường cười nói thơm tho
Các chàng tài điệu noi theo Giang Tả
Chín lão phong lưu nối tiếp Lạc Dương
Làm quan trong sạch, khi về chỉ có vài quyển sách
Cơ nghiệp Yên Sơn để lại trông chờ ở Liên Phương


Tiểu tự: “Thất ngôn luật, đắc hương tự” 七言律得香字 (Thơ luật thất ngôn, lấy vần “hương”).

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 8 (151), 2018

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lưng trời ánh biếc soi ao lạnh,
Cây đảo che im mái thảo đường.
Đá xám bên tường đề hiệu cổ,
Hoa mai quanh giậu toả mùi hương.
Những chàng tài điệu so Giang Tả,
Chín lão phong lưu nối Lạc Dương.
Thanh quan cáo lão vài quyển sách,
Yên Sơn sự nghiệp nhớ Liên Phương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lưng trời ánh biếc lạnh rơi đầm,
Cây đảo mát che mái thảo am.
Dựa vách đá xanh tên chữ cũ,
Hoa mai quanh giậu toả thơm giàn.
Các chàng tài điệu theo Giang Tả,
Chín lão phong lưu tiếp Lạc Dương.
Trong sạch làm quan vài quyển sách,
Yên Sơn cơ nghiệp chờ Liên Phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời