Lưng trời ánh biếc soi ao lạnh,
Cây đảo che im mái thảo đường.
Đá xám bên tường đề hiệu cổ,
Hoa mai quanh giậu toả mùi hương.
Những chàng tài điệu so Giang Tả,
Chín lão phong lưu nối Lạc Dương.
Thanh quan cáo lão vài quyển sách,
Yên Sơn sự nghiệp nhớ Liên Phương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)