Tập thơ Tiên Thuý Động Thiên ngâm sao về Ngũ Hành Sơn ở Quảng Nam.

Đề tựa (Lê Nguyễn Lưu dịch): “Mùa thu năm Canh Tý [1900] tôi đi chơi Ngũ Hành Sơn ở Quảng Nam, yêu thích vẻ kỳ lạ của núi, thăm khắp các động, có động cao mà sâu, có động dài mà hẹp, có động quanh co mà hiểm trở, gập ghềnh nhấp nhô, không biết bao nhiêu mà kể. Vui mắt thoả lòng, bất giác ngẩng nhìn trời mà cười lớn, mừng rỡ nhảy nhót như điên. Rốt cùng, có các động Huyền Không, Tàng Chân, Vân Thông, Linh Nham, đều có sắc vua ban tên. Bên cạnh có một động tên Đăng Lung, bên trong có thạch nhũ đọng lại đúc thành hình như những cái lồng đèn treo liên tiếp nhau, cho nên người ta nhân đó mà đặt tên. Bấy giờ sư trụ trì dẫn tôi đi lên mà nói: Động này chưa được vua ban tên. Ông ấy sai tôi đặt tên để tiện khắc đá. Tôi ngoảnh…