Rét trời, mưa gió, mai không nắng;
Phòng kín quanh lò nói chuyện thơ.
Chiều tối lo gì chong đuốc mãi,
Giường Tô ấm áp suốt đêm mơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)