苦寒

釀寒風雨失朝暾,
燠室圍爐共討論。
日暮不妨頻秉燭,
蘇床連夜得奇溫。

 

Khổ hàn

Nhương (Nhưỡng) hàn phong vũ thất triêu thôn,
Ao (Áo) thất vi lô cộng thảo luân.
Nhật mộ bất phương tần bỉnh chúc,
Tô sàng liên dạ đắc kỳ ôn.

 

Dịch nghĩa

Trời trở rét, gió mưa mất cả nắng buổi sớm mai;
Trong nhà ấm, quanh lò sưởi, cùng bàn về thơ.
Trời về chiều, chẳng hại gì chong đuốc mãi,
Suốt đêm trên giường Tô được sự ấm áp lạ lùng.


Tiểu tự: “Hạn thất ngôn tuyệt, đắc ôn tự” 限七言絕得溫字 (Thơ hạn luật thất ngôn tuyệt cú, lấy vần “ôn”).

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 8 (151), 2018

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Rét trời, mưa gió, mai không nắng;
Phòng kín quanh lò nói chuyện thơ.
Chiều tối lo gì chong đuốc mãi,
Giường Tô ấm áp suốt đêm mơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mưa trở rét sớm mai mờ,
Nhà ấm quanh lò bàn chuyện thơ.
Trời tối ngại gì chong đuốc mãi,
Giường Tô ấm áp suốt đêm nhờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời