Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2021 14:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/02/2021 14:40

招弟姪輩讌集小翠雲山之巢其三

龍頷山頭盎淺陽,
灞橋吟客趁梅香。
五湖妙畫情尤雅,
二郄遺風議不妨。
勾曲樓臺傳韻事,
剡川烟月帶恩光。
無心雲出應無住,
莫誤移文到草堂。

 

Chiêu đệ điệt bối yến tập Tiểu Thuý Vân Sơn chi sào kỳ 3

Long Hàm sơn đầu áng thiển dương,
Bá kiều ngâm khách sấn mai hương.
Ngũ hồ diệu hoạ tình vưu nhã,
Nhị Khích di phong nghị bất phương.
Câu Khúc lâu đài truyền vận sự,
Diễm (Diệm) Xuyên yên nguyệt đới ân quang.
Vô tâm vân xuất ưng vô trú,
Mạc ngộ di văn đáo thảo đường.

 

Dịch nghĩa

Đầu núi Hàm Long ánh nắng nhạt nhoà
Khách thơ ở cầu Bá đi vào mùi thơm hoa mai
Bức tranh năm hồ tuyệt diệu trông càng nhã
Phong thái còn lại của hai ông họ Khích ý vẫn tốt đẹp
Lầu đài ở Câu Khúc truyền lại câu chuyện thơ
Vầng trăng sáng ở Diễm Xuyên mang ơn
Mây ra khỏi núi hờ hững trôi không dừng lại
Đừng nhầm lẫn đưa văn tới chốn nhà tranh


Tiểu tự: “Thất ngôn luật, đắc hương tự” 七言律得香字 (Thơ luật thất ngôn, lấy vần “hương”).

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 8 (151), 2018

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đầu núi Hàm Long nắng nhạt vương,
Khách thơ cầu Bá tới mai hương.
Ngũ Hồ diệu hoạ tình càng nhã,
Nhị Khích di phong nghĩa vẫn thường.
Câu Khúc lầu đài truyền vận sự,
Diễm Xuyên trăng khói tắm ân quang.
Hững hờ mây toả trôi lơ lửng,
Chớ lẫn đem văn tới thảo đường.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu núi Hàm Long nắng nhạt nhoà,
Khách thơ cầu Bá hương mai hoa,
Ngũ hồ tuyệt diệu tranh trông nhã,
Nhị Khích di phong vẫn hiệp hoà.
Câu Khúc lâu đài truyền chuyện cũ,
Diễm Xuyên trăng khói mang ơn xa.
Mây ra khỏi núi trôi hờ hững,
Đừng lẫn nhà tranh văn tới nhà.

11.00
Trả lời