Tế thơ lệ cũ chẳng sai
Thắp đèn trò chuyện đêm dài còn dư
Hôm qua tiễn hẹn non Lư
Sách trao cầu Dĩ bây chừ còn đây
Ngũ Hành chơi thoả những ngày
Hội thơ Tam Thuý mời bày khai trương
Biết bao mơ ước tầm thường
Chưa từng một chút sai đường, thật may
Đêm trừ tịch tế thơ bày
Năm cùng tháng tận văn hay ai làm
Một đêm dứt cái rét căm
Mùa xuân giục giã canh năm thoả đời
Trống dồn đón ánh nắng tươi
Đốt đèn cảm tạ tuổi trời thêm ra
Ngày đầu năm mới đã qua
Giấc mơ tốt đẹp sẽ là sao đây?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)