08/05/2021 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ tuế
守歲

Tác giả: Nguyễn Phúc Hồng Vịnh - 阮福洪詠

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2021 16:28

 

Nguyên tác

祭詩徵古事,
剪燭敘談餘。
昨餞盧山約,
辰遺圯上書。
五行遊倦後,
三翠社開初。
小願從頭數,
曾無一不如。
除夕顒詩祭,
窮文孰作諸。
寒隨一夜煖,
春逐五更舒。
打鼓迎陽泰,
燒燈謝歲餘。
明年明日度,
清梦不何如。

Phiên âm

Tế thời trưng cổ sự,
Tiễn chúc tự đàm dư.
Tạc tiễn Lư sơn ước,
Thần di Dĩ thượng thư.
Ngũ Hành du quyện hậu,
Tam Thuý xã khai sơ.
Tiểu nguyện tòng đầu số,
Tằng vô nhất bất như.
Trừ tịch ngung thi tế,
Cùng văn thục tác chư.
Hàn tuỳ nhất dạ noãn,
Xuân trục ngũ canh thư.
Đả cổ nghênh dương thái,
Thiêu đăng tạ tuế dư.
Minh niên minh nhật độ,
Thanh mộng bất hà như.

Dịch nghĩa

Lễ tế thơ noi theo lệ xưa
Thắp đèn nói chuyện mãi
Hôm trước đưa tiễn cuộc hẹn núi Lư
Ngày nay còn lại cuốn sách cầu Dĩ
Sau chuyến đi chơi núi Ngũ Hành mệt mỏi
Mới mở ra hội thơ Tam Thuý
Tính thử niềm ước nguyện nhỏ nhoi lúc ban đầu
Chưa từng có một lần sai trái
Đêm trừ tịch làm lễ tế thơ
Nào ai làm văn lúc cuối năm nữa
Cái rét theo một đêm mà ấm
Mùa xuân giục giã đến canh năm thì thoải mái
Đánh trống đón vầng dương rạng rỡ
Đốt đèn cám ơn năm trước
Ngày đầu năm mới đến
Giấc mơ tốt đẹp sẽ như thế nào

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tế thơ lệ cũ chẳng sai
Thắp đèn trò chuyện đêm dài còn dư
Hôm qua tiễn hẹn non Lư
Sách trao cầu Dĩ bây chừ còn đây
Ngũ Hành chơi thoả những ngày
Hội thơ Tam Thuý mời bày khai trương
Biết bao mơ ước tầm thường
Chưa từng một chút sai đường, thật may
Đêm trừ tịch tế thơ bày
Năm cùng tháng tận văn hay ai làm
Một đêm dứt cái rét căm
Mùa xuân giục giã canh năm thoả đời
Trống dồn đón ánh nắng tươi
Đốt đèn cảm tạ tuổi trời thêm ra
Ngày đầu năm mới đã qua
Giấc mơ tốt đẹp sẽ là sao đây?
Tiểu tự: “Hạn ngũ ngôn luật, đắc như tự” 限五言律得如字 (Thơ hạn luật ngũ ngôn, lấy vần “như”).

Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 8 (151), 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Hồng Vịnh » Thủ tuế