Nhà mà có chó dữ,
Trộm cắp liền tránh xa.
Nhà mà có vợ dữ,
Bạn bè đâu gần ta?

Chó giữ nhà bằng mõm,
Vợ dùng mồm giữ nhà.
Mồm vợ và mõm chó,
Mồm vẫn hiền hơn nha.


16/03/2024