09/12/2021 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí phụ thủ tán
鷙婦守贊

Tác giả: Nguyễn Hành - 阮衡

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2020 12:27

 

Nguyên tác

家有猛狗,
盜賊却走。
家有鷙婦,
朋友不友。
狗守以口,
婦以口守。
鷙婦之口,
賢於猛狗之口。

Phiên âm

Gia hữu mãnh cẩu,
Đạo tặc khước tẩu.
Gia hữu chí phụ,
Bằng hữu bất hữu.
Cẩu thủ dĩ khẩu,
Phụ dĩ khẩu thủ.
Chí phụ chi khẩu,
Hiền ư mãnh cẩu chi khẩu.

Dịch nghĩa

Nhà có chó dữ,
Trộm cắp liền chạy xa.
Nhà có vợ dữ,
Bạn bè chẳng dám gần gũi.
Chó giữ nhà bằng mõm,
Vợ giữ nhà bằng mồm.
Mồm của người vợ dữ,
Vẫn hiền hơn mõm chó dữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hành » Chí phụ thủ tán