聽雨

梅花燈下影,
蕉葉雨中聲。
獨客難為夜,
端居空撫情。
北圻方苦潦,
西讓未休兵。
經術知何補,
深宵看斗橫。

 

Thính vũ

Mai hoa đăng hạ ảnh,
Tiêu diệp vũ trung thanh.
Độc khách nan vi dạ,
Đoan cư không phủ tình.
Bắc kỳ phương khổ lạo,
Tây nhượng vị hưu binh.
Kinh thuật tri hà bổ,
Thâm tiêu khán Đẩu hoành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Trong mưa, tàu chuối khóc,
Ngọn nến, đoá mai cười.
Đêm đố đặt lưng ngủ,
Giường cao ôm bụng ngồi.
Bắc kỳ dân ngập nước,
Tây nhượng giặc làm trời.
Thơ thánh ăn ai tá?
Đêm nhìn Bắc Đẩu soi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong mưa, tàu chuối nghe thanh,
Hoa mai ngọn nến bập bênh như cười.
Một mình khách khó ngủ vùi,
Giường cao ôm bụng ngồi chơi tần ngần.
Bắc kỳ ngập nước nhà dân,
Nhượng Tây giặc mới ân cần hưu binh.
Thánh thơ có giúp dân tình?
Đêm nhìn Bắc Đẩu soi mình thẹn thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời